Bij een auto ongeval lopen de inzittenden vaak letsel op. De bestuurder kan zijn schade verhalen als de andere bestuurder het ongeval heeft veroorzaakt. De andere inzittenden kunnen hun schade altijd verhalen. Namelijk of op de andere bestuurder, of op de eigen bestuurder als die het ongeval veroorzaakt heeft. Gelukkig is het niet nodig de bestuurder zelf aansprakelijk te stellen, maar kan de WAM-verzekeraar rechtstreeks worden aangesproken. Het is dus niet nodig dat er een inzittendenverzekering is afgesloten, zoals sommige mensen nog steeds denken.

Mocht u in deze situatie zitten, dan kan Slot Letselschade u bijstaan bij het claimen van uw letselschade. Onze letselschade advocaten en juristen helpen u graag verder en het inschakelen van onze hulp is zinvol, want:

• Bij een auto ongeval hebben inzittenden met letselschade altijd recht op volledige schadevergoeding
• De bestuurder heeft recht op schadevergoeding, voor zover hij het ongeval niet (ook) zelf heeft veroorzaakt

Vul voor gericht advies onze Claimwijzer in

Een auto ongeval leidt vaak tot letselschade

Inzittenden die na een auto-ongeval letselschade oplopen, hebben altijd recht op volledige schadevergoeding. Inzittenden zijn zogenaamde schuldloze derden: zij kunnen het auto-ongeval niet veroorzaakt hebben en hebben dus recht op 100% vergoeding van hun letselschade.

Automobilisten en inzittenden zijn weliswaar beter beschermd dan voetgangers of motorrijders, maar lopen bij een auto-ongeval toch vaak letsel op. Met name het whiplash-letsel is berucht. Dit letsel komt bijna alleen voor bij auto-ongevallen, meestal bij kop-staart botsingen.

Voor de bestuurder gelden de normale aansprakelijkheidsregels. Heeft de bestuurder bij het auto-ongeval geen eigen schuld, dan wordt uiteraard de gehele letselschade vergoed.

Eigen schuld en billijkheidscorrectie

Als er sprake is van eigen schuld bij de bestuurder met letselschade, dan wordt deze eigen schuld in mindering gebracht op de letselschadevergoeding. Wel kan er een hogere schadevergoeding volgen bij ernstig letsel, dan leidt de billijkheidscorrectie vaak tot een hoger percentage schadevergoeding.
Als u bijvoorbeeld 40% eigen schuld heeft, dan hebt u recht op 60% schadevergoeding. Bij ernstig letsel kan de schadevergoeding worden bijgesteld, bijvoorbeeld tot 80% of meer.

Bij letselschade na een auto-ongeval kan het slachtoffer zijn letselschade claimen bij de aansprakelijke partij. Dat is de verzekeraar van het andere motorvoertuig, of als u inzittende bent misschien de bestuurder van het eigen voertuig. Om een maximale schadevergoeding te kunnen claimen dient u zich van goede juridische hulp te voorzien door een letselschadeadvocaat. Een aansprakelijke partij zal immers niet uit eigen vrije wil uw letselschade, waaronder smartengeld, na een auto-ongeval volledig willen vergoeden.

Voorbeelden van letsel na een auto ongeval

De schade die is ontstaan door het letsel dat u hebt opgelopen bij een auto-ongeval komt dus vaak voor vergoeding in aanmerking. Bij letselschade door een auto-ongeval kunt u denken aan de hoofdpijn, schaafwonden, kneuzingen en eenvoudige botbreuken, die meestal van tijdelijke aard zijn. Maar er kan ook sprake zijn van ernstiger letsel, zoals blijvende whiplash klachten, gecompliceerde botbreuken, breuken in de gewrichten, brandwonden, hersenschudding, neurologische uitval, niet aangeboren hersenletsel (NAH) en zelfs dwarslaesie.

Bij sommige klachten, met name whiplash, is in het begin helaas moeilijk te voorspellen of ze over gaan of toch blijvend zullen blijken te zijn. Dan is het goed het zekere voor het onzekere te nemen en als de klachten niet snel verdwijnen, naast medische hulp ook juridische hulp in te schakelen.
Slot Letselschade kan dan voor u de mogelijkheid beoordelen om letselschade inclusief smartengeld te claimen na een dergelijk ongeval.

Overlijden door een Auto ongeval

De laatste jaren vallen er ook weer steeds meer doden in het verkeer, een zorgelijke ontwikkeling.
Bij overlijden door een auto-ongeval kunnen de nabestaanden overlijdensschade claimen. Slot Letselschade is een van dė experts in Nederland als het gaat om het verhalen van overlijdensschade. Dus ook dan kunt u bij ons terecht.

Direct naar:

BEHOEFTE AAN EEN LETSELSCHADE ADVOCAAT?

VUL DE CLAIMWIJZER IN

Route naar ons kantoor