Wat is een whiplash?

Een whiplash loopt men het vaakst op bij kop-staartaanrijdingen met auto’s. Er kan hierbij een beschadiging aan zachte weefsels en structuren in de nek optreden, die aanleiding tot klachten geeft. De gevolgen van een whiplash zijn vaak voor de buitenstaander niet te zien en voor een arts dikwijls moeilijk of niet vast te stellen, terwijl de patiënt er kortere, langere tijd of permanent last van kan hebben. Een whiplash, wat in het Nederlands zweepslag betekent, wordt zo genoemd omdat het hoofd een beweging maakt die te vergelijken is met een zweepslag.

Hoe wordt een whiplash vastgesteld?

Niet altijd wordt het klachtenpatroon door artsen (h)erkend, vooral als er direct na het ongeval een onderzoek plaatsvindt, waarbij een hersenschudding niet direct wordt gediagnosticeerd. In bepaalde gevallen kan dit gemaskeerd worden door het hoge adrenalineniveau in het lichaam veroorzaakt door het ongeval.

Een CT-scan of conventionele NMR kan meestal geen uitsluitsel geven. Bij gradiënt echo opnamen (GRE-opnamen) kunnen evenwel bij een minderheid van getroffenen wel punctiforme bolvormige letsels vastgesteld worden die op bloedingen wijzen.

Tegenwoordig zijn er nog steeds onvoldoende instrumenten voorhanden om aan te tonen dat door een dergelijk ongeval daadwerkelijk letsel aan iemands nek of hoofd kan zijn ontstaan. Er wordt dan gesproken over de ‘niet-objectiveerbaarheid’ van de klachten. Met andere woorden: een slachtoffer zegt na een dergelijk ongeval wel dat er klachten zijn, maar de arts kan die niet onderbouwen door het aantonen van letsel, door middel van foto’s of scans. Het zal dan wel een whiplash zijn, is dan de conclusie.

Welke Symptomen en klachten horen bij een whiplash?

Een whiplash wordt veroorzaakt door een verrekking van de nekspier, wat kan optreden bijvoorbeeld door een aanrijding van achteren. Het hoofd wordt dan met kracht eerst naar achteren en dan weer naar voren geslingerd (‘flexie-extensie-beweging’). Wanneer er na het ongeval klachten over het cognitieve functioneren komen, lijken die veelal op de klachten na een hersenkneuzing.

Bekijk hier de symptomen en klachten die horen bij een whiplash.

VERTEL ONS UW VERHAAL

Route naar ons kantoor