Uitspraken over whiplash van de Hoge Raad

– HR 8-6-2001, Zwolsche Algemeene / De Greef

Dit arrest staat bovenaan, omdat het richtinggevend is geweest voor de wijze waarop whiplash juridisch dient te worden beoordeeld.

Citaat: Anders dan onderdeel 1.3 tot uitgangspunt neemt, heeft het Hof zijn oordeel dat tussen het ongeval en de gezondheidsklachten van [verweerder] het vereiste oorzakelijke verband bestaat niet uitsluitend gebaseerd op het bestaan van klachten die weliswaar naar hun aard subjectief zijn doch waarvan niettemin objectief kan worden vastgesteld dat zij aanwezig, reëel, niet ingebeeld, niet voorgewend, en niet overdreven zijn.

– HR 21-9-2012, geen causaal verband tussen schade aan arbeid- en verdienvermogen en ongeval, geen omkeringsregel

– HR 11-4-2008, Fortis ASR (Stad Rotterdam) / slachtoffer, wel causaal verband tussen ongeval en nekklachten, psychische en latere lichamelijke klachten

VERTEL ONS UW VERHAAL

Route naar ons kantoor