Verschil tussen medisch en juridisch causaal verband

Een slachtoffer moet aannemelijk maken dat hij klachten en beperkingen heeft die tot schade leiden. Ook moet hij aantonen dat deze klachten en beperkingen zijn veroorzaakt door het ongeval.

In het baanbrekende arrest Zwolsche Algemeene / De Greef uit 2001 heeft de Hoge Raad bepaald dat dit niet betekent dat de klachten ook eerst medisch moeten zijn geobjectiveerd. In gewone mensentaal: je hoeft ze niet op een MRI of rontgenfoto te zien, om toch aan te kunnen nemen dat ze er zijn.

Het is volgens de Hoge Raad voldoende dat kan worden vastgesteld dat de klachten: “reëel, niet ingebeeld, niet voorgewend en niet overdreven zijn”.

Als het slachtofer heeft bewezen dat zulke gezondheidsklachten bestaan, dan wordt al snel aangenomen dat de klachten ook door het ongeval veroorzaakt zijn.
Juristen zeggen dan dat aan het bewijs van het causaal (oorzakelijk) verband tussen het ongeval en de subjectieve klachten, geen al te hoge eisen worden gesteld. 

Het ontbreken van een objectiveerbare medische verklaring voor de klachten, betekent dus niet dat er geen causaal verband zou kunnen worden aangenomen.

Bij whiplash klachten is het bestaan van de klachten en beperkingen meestal voldoende aannemelijk als het slachtoffer medische hulp heeft gezocht. Als hij de klachten voor het ongeval niet had en na het ongeval wel, is dat in beginsel voldoende om het ongeval aan te wijzen als de oorzaak van de klachten. Dat noemen we het juridisch causaal verband.

De klachten hoeven dus niet in medische zin overeenkomstig de richtlijnen te zijn vastgesteld om toch uit te kunnen gaan van klachten en een oorzakelijk verband in juridische zin. Dit wordt helaas door sommige verzekeraars en zelfs door sommige belangenbehartigers nog steeds niet begrepen.

Hier vindt u belangrijke uitspraken over whipash van de: 

Hoge Raad 

Gerechtshoven

Rechtbanken 

Procedure

Een procedure begint altijd bij de rechtbank. Daarna kan een zaak in hoger beroep bij het Gerechtshof worden aangebracht. Partijen kunnen daarna nog naar de hoogste rechter in Nederland, de Hoge Raad. Dat heet dan ‘in cassatie gaan’.

Meestal leggen partijen zich neer bij de uitspraak van de rechtbank. Soms gaan ze in hoger beroep. Cassatie komt zelden voor.

Deelgeschillenprocedure

Sinds 2010 staat voor slachtoffers een vereenvoudigde gang naar de rechter open, door middel van de Deelgeschillenprocedure. De procedure is snel, relatief eenvoudig en voor slachtoffers in beginsel kosteloos. Aan deze procedure zijn wel bijzondere voorwaarden verbonden.  
Voor meer informatie kunt u bellen met Slot Letselschade op 030-6980690.
 

LET OP:

Op 1 januari 2013 is er een nieuwe indeling van de rechtbanken en de Gerechtshoven. Daarbij zijn ook deels de namen van de rechtbanken gewijzigd.

VERTEL ONS UW VERHAAL

Route naar ons kantoor