Whiplash wat te doen?

Als er sprake is van klachten die niet direct weggaan, dan is het verstandig om de huisarts te bezoeken. Dit niet alleen voor medisch advies, maar ook om later aan te kunnen tonen dat er klachten waren. Want helaas zijn sommige verzekeraars er meesters in om twijfel te zaaien. Dan kan maar beter vastliggen dat de klachten er echt waren en er al snel medische hulp werd gezocht.

Als sprake is van klachten die na een paar weken niet geweken zijn, of als er direct sprake is van ernstige symptomen, dan is het verstandig een letselschade advocaat in de arm te nemen. Dat kan kosteloos als het letsel door een ander is veroorzaakt. 

Deze site is een initiatief van Slot Letselschade. Onze medewerkers hebben in de loop der jaren samen duizenden slachtoffers bijgestaan. We maken daarbij gebruik van een uitgebreid netwerk van medisch adviseurs, re-integratie deskundigen, rekenkundigen,  indicatiestellers, hulpmiddelen leveranciers etc. Alles om het slachtoffer zoveel mogelijk te ontzorgen, zodat deze aan het herstel kan werken.

VERTEL ONS UW VERHAAL

Route naar ons kantoor