Expertises en deskundigeberichten

Als de whiplashklachten aanhouden, wordt veelal besloten om een onafhankelijke arts de klachten en beperkingen te laten beoordelen. Als dit in goed overleg kan buiten de rechter om, dan noemt men een dergelijk onderzoek een expertise. Komen partijen er niet uit en moet de rechter eraan te pas komen dan heet het een deskundigenoderzoek.

Kenmerkend voor whiplashklachten is is dat deze moeilijk objectiveerbaar zijn, omdat bij deze klachten een anatomisch substraat ontbreekt, dat wil zeggen dat de klachten veelal niet aantoonbaar zijn op medisch beeldmateriaal. De medische beoordeling van het bestaan van deze klachten berust daarom vooral op de anamnese (mededelingen) van de patiënt. Meestal vindt het onderzoek plaats door een neuroloog en meestal vindt deze geen medisch substraat op zijn vakgebied.

Richtlijnen NVvN en AMA-guides

Sinds november 2007 mag een neuroloog vanwege de toen ingevoerde richtlijnen, geen functieverlies meer toekennen aan het post-whiplash- syndroom bij het ontbreken van een neurologische afwijking. Dit betekent niet dat er geen klachten zijn, maar wel dat hij ze volgens de richtlijnen van zijn Nederlandse beroepsgroep (NVvN) niet als objectiveerbaar mag duiden.

Dit heeft in de letselschadepraktijk tot de nodige beroering geleid nu een lichamelijk onderzoek op neurologisch vlak bij de meeste slachtoffers met whiplashklachten nu eenmaal geen afwijkingen oplevert. Ook waren er geen nieuwe medische inzichten die tot deze aanpassing hebben geleid, wat de NVvN op het verwijt is komen te staan gezwicht te zijn voor de verzekeraarslobby.

Volgens de nieuwste richtlijnen van de in Nederland ook standaard toegepaste richtlijnen van de American Medical Association (AMA, 6e editie) mag de neuroloog de klachten nu juist wel duiden. Dit verschil in beoordeling tussen de richtlijnen van de NVvN en de AMA is natuurlijk moeilijk uit te leggen.

Maar de laatste richtlijnen van de AMA zijn nieuwer dan die van de NVvN en die weerspiegelen dus recentere medische inzichten en bovendien van een veel grotere Amerikaanse vereniging. Het ligt dus voor de hand om die te volgen.

Het is in ieder geval raadzaam om in de vraagstelling altijd op te laten nemen dat de neuroloog de beoordeling niet moet doen aan de hand van alleen de richtlijnen van de NVvN, of een combinatie van de beide richtlijnen. In dit laatste geval volgen de neurologen vaak toch weer alleen de Nederlandse richtlijnen.

Het beste is om te vragen om ze te laten beoordelen aan de hand van alleen de AMA-richtlijnen, of aan de hand van de AMA-richtlijnen en de NVvN-richtlijnen apart, dus niet gecombineerd.

Goede en foute artsen?

Sommige expertise artsen staan bekend als non-believers. Zij menen dat whiplash niet bestaat en een modeverschijnsel is. Zij rapporteren vrijwel altijd in het voordeel van de verzekeraar. Sommige verzekeraars proberen deze juist artsen benoemd te krijgen als een expertise verricht. Dat dient natuurlijk voorkomen te worden, want een expertise heeft alleen zin als beide partijen vertrouwen stellen in de te benoemen arts.

Soms leidt dit ertoe dat de rechter moet worden gevraagd een arts te benoemen. Voor slachtoffers is het van groot belang dat hun belangenbehartiger en diens medisch adviseurs precies weten welke artsen absoluut niet mogen worden benoemd. Anders is de zaak bij voorbaat verloren. Bij twijfel niet doen, is het enige juiste uitgangspunt.

VERTEL ONS UW VERHAAL

Route naar ons kantoor