Bij een ongeval op de fiets ontstaat vaak letselschade. Een fietser is bij een ongeval onbeschermd en kwetsbaar. Letselschade na een fietsongeluk kan bestaan uit eenvoudige schaafwonden en kneuzingen tot ernstige botbreuken, dwarslaesies en hersenletsel. Daarom wordt een fietser na een aanrijding met een motorvoertuig door de wet extra beschermd.

Mocht u in deze situatie zitten, dan kan Slot Letselschade u bijstaan bij het claimen van uw letselschade. Onze letselschade advocaten en juristen helpen u graag verder en het inschakelen van onze hulp is zinvol, want:

  • ook bij eigen schuld bestaat bij een fietsongeluk met een motorvoertuig recht op minimaal 50% schadevergoeding;
  • kinderen jonger dan 14 jaar hebben recht op 100% vergoeding na een fietsongeluk;
  • kosteloze bijstand bij volledige aansprakelijkheid.
Vul voor gericht advies onze Claimwijzer in

Fietsongeval tussen fietser en motorvoertuig

Fietsers lopen, net als voetgangers, extra gevaar bij een verkeersongeval. Zij kunnen makkelijk letselschade na een fietsongeluk oplopen omdat zij veel kwetsbaarder zijn dan bestuurders van motorvoertuigen. Daarom heeft de fietser na een aanrijding met een motorvoertuig ook bij eigen schuld altijd minimaal recht op 50% schadevergoeding. Een motorvoertuig is bijvoorbeeld een auto, vrachtauto, bus, motor, brommer, scooter of tractor. Heeft de fietser bij het ongeluk geen eigen schuld, dan krijgt hij uiteraard zijn hele letselschade vergoed.

Kinderen jonger dan 14 jaar hebben altijd recht op 100% schadevergoeding of smartengeld na een fietsongeluk, ook al valt het ongeval eigenlijk volledig aan het kind te wijten. Omdat zij verkeerssituaties nog niet goed in kunnen schatten worden zij als extra kwetsbaar gezien. Daarom hebben zij nog meer bescherming gekregen na een fietsongeluk dan slachtoffers die 14 jaar of ouder zijn.

Bij letselschade na een fietsongeluk kan het slachtoffer de letselschade claimen bij de aansprakelijke partij. Dat is de verzekeraar van het motorvoertuig. Om een maximale schadevergoeding te kunnen claimen dient u zich van juridische hulp te voorzien. Een aansprakelijke partij zal immers niet uit eigen vrije wil uw letselschade na een fietsongeluk volledig willen vergoeden.

Fietsongeval tussen fietser en tram

Een tram is volgens de wet geen motorvoertuig, maar toch heeft een fietser ook dan recht op minimaal 50% vergoeding van zijn letselschade. Heeft de fietser bij het ongeluk geen eigen schuld, dan krijgt hij uiteraard zijn hele letselschade vergoed.

Fietsongeval met andere fietser of voetganger

Bij een fietsongeval tussen twee zwakkere verkeersdeelnemers gelden de normale aansprakelijkheidsregels. Wel geldt ook dan de een kind jonger dat jonger is dan 14 jaar extra bescherming krijgt.

Voorbeelden van letsel na een fietsongeval

De schade die is ontstaan door het letsel dat u hebt opgelopen tijdens een fietsongeluk komt dus voor vergoeding in aanmerking. Bij letsel kunt u denken aan de hoofdpijn, schaafwonden, kneuzingen en eenvoudige botbreuken, die meestal van tijdelijke aard zijn. Maar er kan ook sprake zijn van ernstiger letsel, zoals blijvende whiplash klachten, gecompliceerde botbreuken, breuken in de gewrichten, brandwonden, hersenschudding, neurologische uitval, niet aangeboren hersenletsel (NAH) en dwarslaesie. Bij sommige klachten, met name whiplash, is in het begin helaas moeilijk te voorspellen of ze over gaan of toch blijvend zullen blijken te zijn. Dan is het goed het zekere voor het onzekere te nemen en als de klachten niet snel verdwijnen, naast medische hulp ook juridische hulp in te schakelen.

Direct naar:

BEHOEFTE AAN EEN LETSELSCHADE ADVOCAAT?

VUL DE CLAIMWIJZER IN

Route naar ons kantoor