Wat doet een rekenkundige?

Een rekenkundige berekent schades en stelt de schadestaten op. Daarbij is de rekenkundige ook het aanspreekpunt voor onze cliënten als het gaat om het vergaren van de voor de schade benodigde bewijsstukken. Op deze wijze ondersteunt de rekenkundige de juristen bij de behandeling van de zaken.

Wat bepaalt de hoogte van het smartengeld

 • Leeftijd (hoe jonger, hoe hoger
 • Duur van de ziekenhuisopnames en revalidatie
 • Ernst van het letsel
 • Alleen lichamelijk letsel, alleen psychisch letsel, of een combinatie van beide
 • Blijvend of tijdelijk letsel
 • Intensiteit van de behandelingen en doorstane pijn
 • Of iemand arbeidsongeschikt is geworden of niet
 • Invloed op het privé leven, bijvoorbeeld of je hobby’s niet meer kunt uitoefenen
 • Missen van levensvreugde
 • Verlies van sociale contacten
 • De ernst en verwijtbaarheid van de daad

Hoe ernstiger en blijvender het letsel, hoe hoger het bedrag aan smartengeld. Daarbij speelt ook de duur van de ziekenhuisopname, de revalidatieperiode, de leeftijd en het al dan niet verliezen van werk en sociale contacten een rol. Maar het vaststellen blijft lastig en er zijn geen vaste richtlijnen voor. De smartengeld vergoedingen in Nederland lopen achter bij die in omringende landen. Daarom is er de laatste tijd veel druk op rechters om hogere bedragen toe te kennen.

Relatief lage vergoedingen

In vergelijking met andere Europese landen is de vergoeding van het smartengeld in Nederland relatief laag. Er vindt al jaren een discussie plaats over de wijze waarop dit zou kunnen verbeteren, want dat de bedragen omhoog moeten, daar is vrijwel iedereen het over eens. Maar er zijn nog geen duidelijke oplossingen gevonden en ook de rechters, die uiteindelijk de toon zetten, lijken vooralsnog terughoudend te blijven.

Wie heeft er recht op vergoeding van smartengeld?

Immateriële schade kan alleen worden toegekend aan het slachtoffer zelf. In uitzonderlijke gevallen wordt ook iemand die ‘slechts’ geconfronteerd is met een ernstig ongeval of met de gevolgen ervan en daardoor geestelijk letsel oploopt als slachtoffer aangemerkt. We spreken dan over shockschade.

Affectieschade

Affectieschade ziet op de situatie van het overlijden of ernstig gewond raken van een direct naaste. Hierop bestaat nog geen recht in Nederland. Op dit moment ligt er een wetsvoorstel affectieschade ter goedkeuring bij de Eerste Kamer.

Wilt u meer weten over uw recht op vergoeding van smartengeld?
Neemt u dan gerust vrijblijvend contact met ons op.

Route naar ons kantoor