Bij een ongeval op de scooter ontstaat vaak letselschade. Een scooterrijder is bij een ongeluk vrijwel onbeschermd en zeer kwetsbaar. Letsel na een scooterongeluk kan bestaan uit eenvoudige schaafwonden en kneuzingen. Maar helaas is er ook vaak sprake van ernstig letsel zoals botbreuken, dwarslaesies en hersenletsel.

Mocht u in deze situatie zitten, dan kan Slot Letselschade u na het oplopen van letselschade door een scooterongeluk bijstaan in het verhalen van schade en/ of het claimen van letselschade. Onze letselschade advocaten en juristen helpen u graag verder en het inschakelen van onze hulp is zinvol, want:

  • een scooterrijder loopt bij een ongeval vaak ernstig letsel op;
  • een scooterrijder is kwetsbaar, maar wordt door de wet niet extra beschermd bij letselschade;
  • wij bieden u kosteloze bijstand bij volledige aansprakelijkheid.
Vul voor gericht advies onze Claimwijzer in

Scooterongeluk leidt vaak tot letselschade

Scooterrijders lopen, net als voetgangers en fietsers, extra gevaar bij een verkeersongeval. Maar anders dan voetgangers of fietsers heeft de scooterrijder na een aanrijding met een ander motorvoertuig geen extra rechten. De normale aansprakelijkheidsregels gelden. Heeft de scooterrijder bij het scooterongeluk geen eigen schuld, dan wordt uiteraard de gehele letselschade vergoed.

Eigen schuld en billijkheidscorrectie

Maar is er sprake van eigen schuld, dan wordt dit in mindering gebracht op de letselschadevergoeding. Wel kan er een hogere schadevergoeding volgen bij ernstig letsel, dan leidt de billijkheidscorrectie vaak tot een hoger percentage schadevergoeding. Als u bijvoorbeeld 40% eigen schuld heeft aan het scooterongeluk, dan hebt u recht op 60% schadevergoeding. Bij ernstig letsel kan de vergoeding van de letselschade worden bijgesteld, bijvoorbeeld tot 80% of meer. Dat geldt dan ook voor het smartengeld.

Bij letselschade na een scooterongeluk kan het slachtoffer zijn letselschade claimen bij de aansprakelijke partij. Dat is de verzekeraar van de veroorzaker van het ongeval. Om een maximale schadevergoeding te kunnen claimen dient u zich van goede juridische hulp te voorzien door een letselschadeadvocaat. Een aansprakelijke partij zal immers niet uit eigen vrije wil uw schade of letselschade inclusief smartengeld na een scooterongeluk volledig willen vergoeden.

Voorbeelden van letsel na scooterongeluk

De schade die is ontstaan door het letsel dat u hebt opgelopen tijdens een scooterongeluk komt dus voor vergoeding in aanmerking. Bij letselschade door een dergelijk ongeval kunt u denken aan de hoofdpijn, schaafwonden, kneuzingen en eenvoudige botbreuken, die meestal van tijdelijke aard zijn. Maar er kan ook sprake zijn van ernstiger letsel, zoals blijvende whiplash klachten, gecompliceerde botbreuken, breuken in de gewrichten, brandwonden, hersenschudding, neurologische uitval, niet aangeboren hersenletsel (NAH) en dwarslaesie. Bij klachten die langer aanhouden is het altijd raadzaam juridische hulp te zoeken. Bij sommige klachten die ontstaan na een scooterongeluk, met name whiplash, is in het begin helaas moeilijk te voorspellen of ze over gaan of toch blijvend zullen blijken te zijn. Dan is het goed het zekere voor het onzekere te nemen en als de klachten niet snel verdwijnen, naast medische hulp ook juridische hulp in te schakelen. Slot Letselschade kan dan voor u de mogelijkheid beoordelen om letselschade inclusief smartengeld te claimen na een scooterongeluk.

Direct naar:

Weten of u recht heeft op een schadevergoeding?

VUL DE CLAIMWIJZER IN

Route naar ons kantoor