Eerknemers moeten vaak voor hun werk aan het verkeer deelnemen. De werknemer wordt dan aan de gevaren van het verkeer blootgesteld. Een verkeersongeval onder werktijd kan ernstig letsel veroorzaken. Wat nu, als de werknemer letsel oploopt bij een door hemzelf veroorzaakt ongeval?

In 2008 heeft de Hoge Raad in een uitspraak bepaald dat een werknemer ook dan recht heeft op schadevergoeding. De werkgever dient de werknemer te verzekeren tegen het risico dat hij een verkeersongeval onder werktijd krijgt en daarbij letselschade oploopt, zo bepaalde de Hoge Raad. Het is soms onvermijdelijk dat je als bedrijf je werknemers de weg opstuurt, maar als er dan iets misgaat, hoor je dat te vergoeden. Dat hoort bij goed werkgeverschap, zo oordeelden onze hoogste rechters.

Vul voor gericht advies onze Claimwijzer in

Wanneer is sprake van een verkeersongeval onder werktijd?

Eigenlijk valt iedere deelname van werknemers aan het verkeer hieronder, behalve woon-werk verkeer en als de werknemer te voet aan het verkeer deelneemt. Gelukkig hebben veel werkgevers ook deze risico’s voor hun werknemers verzekerd. In dat geval heeft ook de werknemer die als voetganger of tijdens woon-werkverkeer een ongeval krijgt, recht op een schadevergoeding. Zelfs bij volledige eigen schuld.

WEGAM- en WEGAS-verzekering

Werkgevers kunnen voor hun werknemers een WEGAM- of een WEGAS-verzekering afsluiten. Het zijn zeer goedkope verzekeringen, dus iedere werkgever moet zo’n verzekering kunnen betalen.

De WEGAM-verzekering biedt dekking voor letselschade van de werknemer bij een ongeval met een motorrijtuig, zelfs wanneer de schuld van een ongeval bij de werknemer ligt.

De WEGAS-verzekering dekt ook de letselschade van werknemers die zich op een andere manier in het verkeer voortbewegen, bijvoorbeeld per fiets, of zelfs als voetganger. Dit hangt af van de dekking die de werkgever afspreekt met de verzekeraar.

Geen verzekering? Dan moet de werkgever zelf betalen.

Er zijn nog steeds werkgevers die de verzekering niet hebben afgesloten. Dan komen zij er niet mee weg, ze zullen dan uit ‘eigen zak’ de schade aan de werknemer moeten vergoeden.

Dit betekent soms een forse aanslag op de financiën van een bedrijf, zeker bij kleine bedrijven. Daarom is het goed dat de werkgever de verzekering wel afsluit. Dat hoort bij goed ondernemerschap.

Letsel na een verkeersongeval is vaak ernstig; denk hierbij aan botbreuken, dwarslaesies en hoofd- en hersenletsel, maar bijvoorbeeld ook aan whiplash. Soms is zelfs sprake van een dodelijke afloop, in dat geval hebben de nabestaanden recht op vergoeding van overlijdensschade.

Bij wie kan de schade geclaimd worden?

Bij letselschade na een verkeersongeval kan het slachtoffer zijn letselschade claimen bij de aansprakelijke partij. Dat is de verzekeraar van de veroorzaker van het ongeval. Is sprake van een verkeersongeval onder werktijd dan is de ook de eigen werkgever aansprakelijk. Ook als de werknemer het ongeval zelf heeft veroorzaakt. Eigen schuld is dan niet aan de orde.

Om een maximale schadevergoeding te kunnen claimen dient u zich van goede juridische hulp te voorzien door een letselschadeadvocaat. Een aansprakelijke partij zal immers niet uit eigen vrije wil uw letselschade inclusief smartengeld na een verkeersongeval onder werktijd willen vergoeden.

Bij letsel na een verkeersongeval onder werktijd is het altijd raadzaam om naast medische hulp ook juridische hulp te zoeken. Slot Letselschade kan dan voor u de mogelijkheid beoordelen om letselschade inclusief smartengeld te claimen.

Voorbeelden van letsel na een verkeersongeval

Bij letselschade door een verkeersongeval kunt u denken aan de hoofdpijn, schaafwonden, kneuzingen en eenvoudige botbreuken, die meestal van tijdelijke aard zijn. Maar er kan ook sprake zijn van ernstiger letsel, zoals blijvende whiplash klachten, gecompliceerde botbreuken, breuken in de gewrichten, brandwonden, hersenschudding, neurologische uitval, niet aangeboren hersenletsel (NAH) en zelfs dwarslaesie.Bij sommige klachten, met name whiplash, is in het begin helaas moeilijk te voorspellen of ze over gaan of toch blijvend zullen blijken te zijn. Dan is het goed het zekere voor het onzekere te nemen en als de klachten niet snel verdwijnen, naast medische hulp ook juridische hulp in te schakelen.

Overlijdensschade

De laatste jaren vallen er ook weer steeds meer doden in het verkeer, een zorgelijke ontwikkeling.

Bij overlijden door een verkeersongeval onder werktijd kunnen de nabestaanden overlijdensschade claimen. Slot Letselschade is een van dė experts in Nederland als het gaat om het verhalen van overlijdensschade. Dus ook dan kunt u bij ons terecht.

Direct naar:

BEHOEFTE AAN EEN LETSELSCHADE ADVOCAAT?

VUL DE CLAIMWIJZER IN

Route naar ons kantoor