Bij een verkeersongeval van een voetganger ontstaat vaak letselschade. Een voetganger is bij een ongeval onbeschermd en kwetsbaar. Letsel van een voetganger na een verkeersongeval kan bestaan uit eenvoudige schaafwonden en kneuzingen tot ernstige botbreuken, dwarslaesies en hersenletsel. Daarom wordt een voetganger als deze is aangereden door een motorvoertuig via de wet extra beschermd.

Mocht u in deze situatie zitten, dan kan Slot Letselschade u bijstaan in het verhalen van schade en/ of het claimen van letselschade. Onze letselschade advocaten en juristen helpen u graag verder en het inschakelen van onze hulp is zinvol, want:

  • ook bij eigen schuld heeft een voetganger na een verkeersongeval met een motorvoertuig recht op minimaal 50% schadevergoeding;
  • kinderen jonger dan 14 jaar hebben recht op 100% vergoeding na een verkeersongeval als voetganger;
  • kosteloze bijstand bij volledige aansprakelijkheid.
Vul voor gericht advies onze Claimwijzer in

Voetganger aangereden door een motorvoertuig

Voetgangers lopen, net als fietsers, extra risico op letselschade bij een verkeersongeval. Zij kunnen gemakkelijk deze letselschade oplopen. Zij zijn immers veel kwetsbaarder dan bestuurders van motorvoertuigen. Daarom heeft een voetganger na een aanrijding met een motorvoertuig ook bij eigen schuld altijd minimaal recht op 50% schadevergoeding. Een motorvoertuig is bijvoorbeeld een auto, vrachtauto, bus, motor, brommer, scooter of tractor. Heeft het slachtoffer bij het ongeluk geen eigen schuld, dan wordt uiteraard de gehele letselschade vergoed.

Kinderen jonger dan 14 jaar hebben na een verkeersongeval als voetganger altijd recht op 100% schadevergoeding. Ook als het ongeval eigenlijk volledig aan het kind is te wijten. Omdat zij verkeerssituaties nog niet goed in kunnen schatten, worden jonge kinderen als extra kwetsbaar gezien. Daarom hebben zij nog meer bescherming gekregen dan slachtoffers die 14 jaar of ouder zijn.

Bent u als voetganger aangereden door een motorvoertuig, dan kunt u uw letselschade claimen bij de aansprakelijke partij. Dat is de verzekeraar van het motorvoertuig. Om een maximale schadevergoeding te kunnen claimen dient u zich van juridische hulp te voorzien. Een aansprakelijke partij zal immers niet uit eigen vrije wil uw schade volledig vergoeden.

Verkeersongeval voetganger met een tram

Een tram is volgens de wet geen motorvoertuig. Maar toch hebben voetgangers die worden aangereden door een tram ook meestal recht op minimaal 50% vergoeding van de letselschade.

Botsing voetganger en andere voetganger/fietser

Bij een botsing tussen twee zwakkere verkeersdeelnemers gelden de normale aansprakelijkheidsregels. Voetgangers kunnen bij een botsing met een fietser aanzienlijk letsel oplopen. Dan zal de fietser vaak toch een groter verwijt kunnen worden gemaakt. Zeker met de snelle elektrische fietsen die geruisloos en met hoge snelheid aan komen rijden, zijn extra gevaren voor voetgangers ontstaan. Ook hierbij geldt dan dat een kind dat jonger is dan 14 jaar extra bescherming krijgt.

Voorbeelden letselschade verkeersongeval voetganger

De schade die is ontstaan door het letsel dat u hebt opgelopen tijdens een verkeersongeval komt voor vergoeding in aanmerking. Bij letsel kunt u denken aan de hoofdpijn, schaafwonden, kneuzingen en eenvoudige botbreuken, die meestal van tijdelijke aard zijn. Maar er kan ook sprake zijn van ernstiger letsel, zoals gecompliceerde botbreuken, breuken in de gewrichten, brandwonden, hersenschudding, neurologische uitval, niet aangeboren hersenletsel (NAH) en dwarslaesie. Bij sommige klachten is in het begin helaas moeilijk te voorspellen of ze over gaan of toch blijvend zullen blijken te zijn. Het is verstandig het zekere voor het onzekere te nemen en als klachten niet snel verdwijnen, naast medische hulp ook juridische hulp in te schakelen.

Direct naar:

BEHOEFTE AAN EEN LETSELSCHADE ADVOCAAT?

VUL DE CLAIMWIJZER IN

Route naar ons kantoor