Wanneer is het een bedrijfsongeval?

Wanneer is er er sprake van een bedrijfsongeval? Dit is wanneer u slachtoffer bent geworden van een ongeval op het werk. Een bedrijfsongeval kan bijvoorbeeld zijn dat u van een ladder bent gevallen, maar ook in de bedrijfsbus naar de werkplek, dit is dan een verkeersongeval onder werktijd. Andere voorbeelden zijn een medewerker die uitglijdt over de gladde vloer van zijn werkplek of een werknemer die zich bezeerd tijdens het werken met gevaarlijke machines. Het is altijd verstandig om de claimwijzer in te vullen. Het kost u niets aan tijd. 

Wanneer is de werkgever aansprakelijk?

Bij de meeste bedrijfsongevallen kan de opgelopen schade verhaald worden op de (verzekeraar van de) werkgever. Hiervoor moet grofweg aan twee voorwaarden zijn voldaan. Ten eerste moet de schade zijn opgelopen bij het uitvoeren van overeengekomen werkzaamheden. Daarnaast moet de werkgever onvoldoende hebben gedaan om het ongeval te voorkomen. Het is dus zaak om een bedrijfsongeval spoedig te melden bij de werkgever en eventueel aan de bedrijfsarts. Het is verstandig om deze melding schriftelijk te doen: zo kunt u achteraf bewijzen dat u uw werkgever op de hoogte hebt gesteld.

Vertel ons uw verhaal via de claimwijzer en wij nemen contact met u op. We kunnen u direct adviseren wat te doen.

Voorbeelden van bedrijfsongevallen:

Top 5 ernstige bedrijfsongevallen op de werkvloer

Storybuilder onderscheidt 36 verschillende soorten ongevallen. Van ongevallen met machines of gereedschap tot verdrinking of elektrocutie.
Dit is de top 5 ernstige bedirjfsongevallen:

Type bedrijfsongeval (Percentage van het totaal)

1.    Vallen van hoogte >> 29%
2.    Contact met bewegende delen van een machine>> 22%
3.    Vallende objecten >> 13%
4.    Aanrijdingen van een voetganger door een voertuig >> 4,4%
5.    Beknelling tussen een machine en een ander object >> 4,2%

Vallen van hoogte is een verzamelnaam voor acht verschillende ‘val-scenario’s’, waaronder vallen van een ladder of trapje, vallen van steigers en vallen van een stilstaand voertuig. Getroffen worden door een vallend voorwerp vormt hier een apart type ongeval. Dit soort arbeidsongevallen staat op plaats 3 in de top 5 ongevallen.

Route naar ons kantoor