Wat is Materiële schade?

Materiële schade is de schade waar echte financiële schade tegenover staat. Denk aan kosten die u maakt. Bijvoorbeeld kosten van een woningaanpassing, huishoudelijke hulp of niet vergoede ziektekosten. Naast kosten kan ook derving van inkomen of carrièreverlies als financiële schade worden gezien. De schade is een gevolg van beperkingen die optreden als iemand letselschade oploopt. De schade kan worden veroorzaakt door ongevallen, medische fouten of ongevallen in de privé sfeer.

Voorbeelden van materiële schade zijn:

  • Inkomensverlies
  • Pensioenschade
  • Kosten van huishoudelijke hulp
  • Verlies zelfwerkzaamheid
  • Ziektekosten (ziekenhuiskosten, kosten fysiotherapeut, kosten hulpmiddelen)
  • Kosten woningaanpassing
  • Extra reiskosten
  • Stijgende verzekeringspremie
  • Telefoonkosten
  • Juridische hulp

Deze schade lijkt dus vrij concreet. Maar het vaststellen van de hoogte ervan en het verband tussen de schade en het ongeval is vaak lastig. Vooral als het om blijvende schade gaat, die zich dus ook in de toekomst blijft voordoen. Denkt u bijvoorbeeld aan de gevolgen van arbeidsongeschiktheid. Dit leidt niet alleen tot direct inkomensverlies, maar vaak ook tot het mislopen van een bepaalde carrière en pensioenverlies.

Materiële schade onderscheidt zich van immateriële schade ofwel smartengeld.

Als de schade over een lange looptijd moet worden berekend, dient een rekenkundige te worden ingeschakeld. Zeker als sprake is van verlies van verdienvermogen (inkomensderving) en pensioenschade dient een rekenkundig rapport te worden opgesteld.

Om te bepalen of iemand bepaalde werkzaamheden niet meer kan uitvoeren, is vaak de inzet van een verzekeringsgeneeskundige en een arbeidsdeskundige nodig. Zij kunnen bepalen of iemand beperkt is. Wij weten welke deskundigen moeten worden ingeschakeld. En welke liever niet. Ook weten wij wat de juiste vragen zijn. Want de vraag juist stellen, is een eerste voorwaarde om een goed antwoord te krijgen.

Bij het vaststellen van de diverse schadeposten komt dus veel kijken. Om deze succesvol te claimen nog meer. Als u hierover vragen heeft of hulp wilt bij het verhalen van uw schade, kunt u vrijblijvend contact opnemen met Slot Letselschade voor passend advies en deskundige hulp.

Route naar ons kantoor