Aansprakelijkheid bij vuurwerkletsel
Lyndia Douwes
Lyndia DouwesAdvocaat

Aansprakelijkheid bij vuurwerkletsel

Breng uw relaties op de hoogte.

Het is weer bijna zover. Over twee weken knallen de kurken tijdens de jaarwisseling weer en proosten we op een gelukkig en gezond nieuwjaar. Om het feestgedruis kracht bij te zetten steken we in Nederland weer heel wat vuurwerk af. Helaas gaat er in de feestvreugde ook nog wel eens iets mis met vuurwerkletsel tot gevolg. De vraag is dan: wie gaat de schade betalen?

Veel vuurwerkslachtoffers

Er zijn ieder jaar veel vuurwerkslachtoffers. Tijdens de vorige jaarwisseling werden er 396 mensen behandeld op de spoedeisende hulpafdelingen en 800 op de huisartsenposten. Eén op de acht slachtoffers werd opgenomen in het ziekenhuis en er was sprake van twee dodelijke ongevallen als gevolg van vuurwerk. Je zou bijna denken dat het rond de jaarwisseling oorlog is, in plaats van feest.

Oogletsels en andere ellende

In de meeste gevallen gaat het om oogletsel en verwondingen aan de handen, soms zelfs met amputatie tot gevolg. Ook brandwonden treden vaak op. Als er sprake is van blijvende gevolgen kan de schade hoog oplopen. De vraag die dan opkomt is of slachtoffers met vuurwerkletsel hun schade kunnen verhalen? Het antwoord op deze vraag is niet altijd makkelijk.

Wanneer is er recht op schadevergoeding bij vuurwerkletsel?

Kort gezegd komt het erop neer dat er sprake moet zijn van een onrechtmatige gedraging om met kans op succes iemand aansprakelijk te stellen. Tussen 18:00 en 02:00 uur is het toegestaan om vuurwerk af te steken. Uiteraard moeten hierbij alle bekende voorzorgsmaatregelen getroffen worden, zoals veilige afstand houden tot mensen en dieren, vuurpijlen afsteken middels een (inmiddels verplichte) lanceerinstallatie etc. Zie voor meer informatie over veiligheid en vuurwerk bijvoorbeeld: https://www.brandweer.nl/brandveiligheid/vuurwerk-afsteken.

Als veiligheidsvoorschriften niet worden nageleefd dan kan dat een onrechtmatige daad opleveren waarvoor iemand aansprakelijk kan worden gesteld. Veel hangt af van de omstandigheden van het geval. In het verleden hebben rechters zich regelmatig over zaken betreffende vuurwerkletsels uit moeten spreken. Uit die uitspraken volgt o.a. dat eerder aansprakelijkheid wordt aangenomen als er sprake is van illegaal vuurwerk.

Eigen schuld?

Niet alleen omstanders kunnen gewond raken door vuurwerk, ook degene die het vuurwerk zelf afsteekt kan letsel oplopen. Veelal is dit het gevolg van het niet naleven van gebruiksinstructies of veiligheidsinstructies maar in sommige gevallen kan de producent van het vuurwerk aansprakelijk worden gehouden als er sprake is van een zogenaamd gebrek in het product. In 2011 is bijvoorbeeld een importeur van siervuurwerk door de rechter aansprakelijk geacht omdat het vuurwerk al op 3 meter hoogte ontplofte terwijl dit pas op grote hoogte had moeten gebeuren.

Tips & tricks

In zijn algemeenheid is het dus moeilijk te zeggen of schade als gevolg van vuurwerkletsel verhaald kan worden. Als iemand gewond raakt door het afsteken van vuurwerk is het in de eerste plaats natuurlijk belangrijk om medische hulp in te roepen. Om eventueel schadevergoeding te kunnen claimen kunnen daarnaast de volgende tips van belang zijn:

  • Noteer gegevens van getuigen die het voorval hebben zien gebeuren;
  • Schakel de politie is als er sprake is van ernstig letsel;
  • Mogelijk zijn er resten van het ontplofte vuurwerk die voor het bewijs van al dan niet illegaliteit van het vuurwerk van belang kunnen zijn.

In het onverhoopte geval dat u letselschade heeft opgelopen door vuurwerk kunt u uiteraard contact met ons opnemen. Bel ons op 030-6980690vul onze claimwijzer in of stuur een e-mail naar info@whiplashletsel.nl.

lyndia

Lyndia Douwes studeerde privaatrecht aan de Universiteit Utrecht, met gezondheids- en aansprakelijkheidsrecht als specialisaties. Van haar hand verscheen een publicatie over emotionele belangen in het recht in het Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht. Zij heeft zich gespecialiseerd in de behandeling van medische fouten, arbeidsongevallen, geschillen met arbeidsongeschiktheidsverzekeraars en zwaardere letselschadezaken.

Na haar afstuderen in 1999 heeft zij als belangenbehartiger van letselschadeslachtoffers gewerkt voor 2 rechtsbijstandverzekeraars. Vanaf 1 februari 2013 is Lyndia werkzaam bij Slot Letselschade en in 2018 is zij beëdigd tot advocaat.

Lyndia Douwes

ADVOCAAT

Alle specialisten

Andere blogs van Lyndia Douwes

2020-03-10T09:34:34+00:00

Geef een reactie

Go to Top