Amerikaanse toestanden? Punitive damages in de polder

Amerikaanse toestanden? Punitive damages in de polder In Nederland werd altijd meewarig gesproken over Amerikaanse toestanden. Het bekendste voorbeeld van deze praktijken zijn de torenhoge punitive damages die in de VS soms worden opgelegd. Inmiddels wordt er langzaam [...]