Is de tijd rijp voor punitive damages in Nederland

Is de tijd rijp voor punitive damages in Nederland Punitive damages hebben een slechte naam. Ze zouden staan voor kwalijke Amerikaanse praktijken. Toch wordt ook in Nederland nagedacht over invoering van deze vorm van schadevergoeding, juist om kwalijke [...]