Letselschade door een ongeval op een slecht wegdek
Nina van Gorkum
Nina van GorkumAdvocaat

Letselschade door een ongeval op een slecht wegdek

Breng uw relaties op de hoogte.

Een ongeval door slecht wegdek: wat nu? Het wegonderhoud in Nederland is over het algemeen goed. Maar toch kan het voorkomen dat het wegdek zo slecht is, dat het gevaarlijk wordt. Het kan dan ook u zomaar overkomen dat u die ene kuil of losliggende stoeptegel te laat opmerkt. Zeker als u fietst of loopt kunt u dan vervelend letsel oplopen.

Kunt u iemand aansprakelijk stellen? En hoe moet dat dan? Het antwoord is in veel gevallen gelukkig: “ja”. De wegbeheerder is verantwoordelijk voor het onderhoud aan het wegdek. Meestal is dat de gemeente. Er zijn heel veel wegen, de meeste zijn openbaar. Ze zijn aangelegd en worden onderhouden door de overheid. Dat kan het Rijk zijn, de provincie of een waterschap. Maar vaak is de gemeente de wegbeheerder. Maar wie vergoedt uw schade als u letselschade oploopt na een ongeval op een slecht wegdek?

Een slecht wegdek is een gebrekkige opstal

Een weg is voor de wet een opstal. Als de weg gebreken vertoont, hebben we het dus over een gebrekkige opstal.  Als u letselschade oploopt door het gebrek, bijvoorbeeld bij een val over losliggende tegels, dan kunt u de wegbeheerder daarvoor aansprakelijk stellen. Voor wegen, fietspaden en het trottoirs binnen de bebouwde kom – waar de meeste ongevallen gebeuren – is de gemeente verantwoordelijk.

Keuzevrijheid van de gemeente

Maar het is niet zo dat als u letsel oploopt door een slecht wegdek, u automatisch recht op heeft vergoeding van uw schade. De overheid kan niet iedere weg steeds in tiptop conditie houden. En er zijn meer zaken waar de overheid voor moet zorgen. Omdat burgers ook niet bereid zijn om overal belasting voor te betalen, moeten er keuzes gemaakt worden. Moeilijke keuzes soms, bijvoorbeeld tussen het repareren van de weg, of het in stand houden van jeugdzorg. De rechter heeft bepaald dat de gemeente een zekere keuzevrijheid heeft bij het te voeren beleid.

Keuzevrijheid niet onbeperkt

Die keuzevrijheid is niet onbeperkt. Er moet een onderhoudsplan zijn. De straten moeten regelmatig worden geschouwd, om te kijken of ze nog wel in goede staat zijn. Als er een acuut dreigende situatie is, zal er ook direct ingegrepen moeten worden. U voelt ‘m al aankomen: de gemeente moet dat doen wat redelijkerwijs van haar verwacht mag worden.

Wanneer is de gemeente aansprakelijk voor een ongeval op een slecht wegdek?

Om de gemeente succesvol aansprakelijk te stellen voor uw letselschade na een ongeval op een slecht wegdek, moet zijn voldaan aan de volgende vereisten:

  1. Er moet sprake zijn van een gebrek in het wegdek. Denk bijvoorbeeld aan een kuil, een losliggende tegel, een slecht zichtbare opranding of afstap, een paaltje op een gevaarlijke plaats of bijvoorbeeld een bijzonder glad wegdek;
  2. De wegbeheerder had op de hoogte kunnen en moeten zijn van dit gebrek, maar heeft geen maatregelen getroffen: hoe ernstiger het gebrek, hoe eerder had moeten worden ingegrepen;
  3. U heeft voorzichtig gehandeld, maar desondanks kon u het ongeval niet voorkomen.

Hoe kunt u de gemeente aansprakelijk stellen?

Een aansprakelijkstelling is vormvrij; u kunt de gemeente dus op verschillende manieren aansprakelijk stellen. Het handigst is om de gemeente schriftelijk of per e-mail aansprakelijk te stellen, zodat u bewijs heeft van uw aansprakelijkstelling.

Maar bij een aansprakelijkstelling komen veel juridische zaken op uw pad. Op u rust bijvoorbeeld de bewijslast om na een ongeval op een slecht wegdek aan te tonen dat  daardoor het ongeval en de schade is ontstaan. Maak daarom altijd foto’s van de plaats van het ongeval en vraag getuigen om contactgegevens.

U moet ook binnen een bepaalde termijn aansprakelijk stellen, om te voorkomen dat uw vordering verjaart. Het bepalen van uw schade is ook niet eenvoudig, daar gelden allerlei regels voor, die u niet kent. En misschien nog wel de grootste horde: u moet als slachtoffer opboksen tegen een professionele organisatie, die vaak met dit soort zaken te maken heeft en er financieel belang bij heeft om uw schade niet te hoeven betalen.

Met Slot Letselschade komt u verder

U kunt zich daarom na een ongeval op een slecht wegdek beter laten bijstaan door een deskundige letselschadespecialist. Onze  advocaten en juristen hebben jarenlange ervaring, weten wanneer de gemeente aansprakelijk is en welke stappen moeten worden gezet om uw schade te claimen. Wij nemen uw zorgen dus uit handen, zodat u zich kunt concentreren op uw herstel.

Als u via onze Claimwijzer doorgeeft wat u is overkomen, nemen onze specialisten binnen 24 uur contact met u op. Uiteraard kunt u ook gewoon bellen op 030-6980690 of mailen aan info@whiplashletsel.nl.

Een eerste gesprek en inschatting van aansprakelijkheid is gratis en vrijblijvend. In veel gevallen kunnen onze specialisten zelfs geheel kosteloos voor u aan de slag: na erkenning van aansprakelijkheid vormen de kosten van onze werkzaamheden onderdeel van uw schade, en moeten die kosten dus worden vergoed door de gemeente.

Screenshot_2019-11-11 Appen achter het stuur de gevaren - Slot letselschade

Nina heeft privaatrecht gestudeerd aan de Universiteit van Utrecht, met als specialisatie letselschade- en gezondheidsrecht. Ze heeft een bijzondere affiniteit met medische wetgeving, zo heeft ze haar afstudeerscriptie geschreven over de gebrekkige wettelijke bepalingen waar het gaat om de bescherming van patiënten. In 2012 is ze gaan werken bij AHL Advocaten op de sectie letselschade. In 2014 is Nina beëdigd tot advocaat en ze werkt sinds 1 februari 2017 bij Slot Letselschade.

Nina van Gorkum

ADVOCAAT

2020-03-10T09:49:15+00:00

Geef een reactie

Go to Top