onduidelijkheid-arbeidsongeval
Hadewijn van Velde
Hadewijn van VeldeAdvocaat

Onduidelijk arbeidsongeval: wie betaalt de schade?

Breng uw relaties op de hoogte.

Een werknemer loopt onder werktijd ernstig hersenletsel op. Zijn collega’s hebben echter niets gezien en door het hersenletsel kan hij zich ook niets herinneren van het ongeval. Welke bewijsproblemen levert dat op en wat is dan de oplossing? Kan hij zijn schade claimen of is dat een kansloos verhaal?

Veilige werkomgeving

Uit artikel 7:658 van het Burgerlijk Wetboek volgt dat de werkgever moet zorgen voor een veilige werkomgeving voor zijn personeel.

Kort gezegd komt komt het erop neer dat de werkgever moet zorgen dat de werkplek van het personeel veilig is zodat het risico op ongevallen zoveel mogelijk wordt voorkomen. Dit betekent niet dat als er een ongeval gebeurt de werkgever automatisch aansprakelijk is en dus de schade altijd moet vergoeden. Maar de zorgplicht van de werkgever gaat wel ver. De lat wordt voor de werkgever hoog gelegd.

Criteria

Volgens de rechtspraak hangt van alle omstandigheden van het geval af welke verplichtingen in een concrete situatie op de werkgever rusten. Relevant daarbij is onder meer de aard van de werkzaamheden, de kenbaarheid van het gevaar, de aard en omvang van de gevreesde schade, de mate van bezwaarlijkheid van het treffen van voorzorgsmaatregelen in termen van kosten, tijd en moeite alsmede de te verwachten (on)oplettendheid en (on)voorzichtigheid van de werknemer, mede gelet op diens werkervaring. Dit zijn de zogenaamde Kelderluikcriteria.

Praktijk

Als het gaat om de veiligheid op de werkplek moet de werkgever instructies geven over hoe veilig te werken. Maar hij dient ook toezicht te houden op naleving van die instructies. Dit geldt uiteraard nog meer als het personeel in een risicovolle omgeving werkt. Verder moet het materiaal waarmee gewerkt wordt uiteraard veilig zijn. Maar ook moet de werkplek veilig zijn. De werkplek kan ook buiten het terrein van de werkgever zelf gelegen zijn. De werkgever dient daarbij juist ook rekening te houden met eventuele vergeetachtigheid of onvoorzichtigheid van de werknemers. Werknemers zijn niet altijd even oplettend en voorzichtig, en daar dient rekening mee te worden gehouden. Als veiligheidskleding nodig is, moet de werkgever dat ter beschikking stellen en toezien op consequent gebruik ervan.

Toedracht onduidelijk: wie moet het bewijs leveren?

Bij een ongeval op het werk kan de werknemer volstaan met het aannemelijk maken dat er letselschade is ontstaan tijdens de werkzaamheden. Het komt echter nogal eens voor, dat iemand alleen werkt en dan een ongeval krijgt. Wat nu met de werknemer uit ons voorbeeld, die zich niets kan herinneren? Hij werkte alleen dus een getuige is er niet.

Omdat sprake is van ernstig letsel, is de werkgever volgens de Arbo-wet verplicht het ongeval te melden bij de Arbeidsinspectie, die vervolgens een onderzoek naar het ongeval zal doen. De Arbeidsinspectie maakt van het arbeidsongeval een ongevalsrapport op. Dit rapport kan de aansprakelijkheid van de werkgever bevestigen, maar vaak gebeurt het dat de Arbeidsinspectie geen verband kan leggen tussen de geconstateerde overtreding en de oorzaak van het ongeval. Meestal komt dit doordat de toedracht van het ongeval ook na onderzoek niet precies kan worden vastgesteld omdat er geen getuigen van het ongeval zijn.

Onderzoek van de Arbeidsinspectie ontslaat de werkgever niet van de taak om ook zelf na te gaan hoe het ongeval plaats heeft kunnen vinden. Als de Arbeidsinspectie de oorzaak niet kan vinden, dan kan de werkgever zelf dus nog steeds proberen om die oorzaak zelf te achterhalen. De werkgever heeft daar ook een belang bij, want als de toedracht onduidelijk blijft dan komt dat volgens de Hoge Raad voor rekening en risico van de werkgever. De werknemer kan volstaan met aannemelijk maken dat het ongeval op het werk heeft plaatsgevonden. Het ligt op de weg van een werkgever om nader onderzoek te verrichten naar de precieze toedracht van het ongeval. Als de toedracht niet kan worden vastgesteld komt dit voor haar rekening en risico.

Hoe werkt dit in ons voorbeeld?

Als onduidelijk is hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren, dan zal het moeilijk zijn voor de werkgever om te aan te tonen welke maatregelen het ongeval hadden kunnen voorkomen. Zonder duidelijke toedracht, is het immers niet goed mogelijk welke maatregelen het ongeval hadden kunnen voorkomen. Het ongeval zelf duidt dan eerder op het tegendeel.

Dan is de werkgever in beginsel dus aansprakelijk.

De werkgever kan wel stellen dat hij aan zijn zorgverplichting heeft voldaan door bijvoorbeeld instructie van het personeel, beschermmiddelen, werken met veilige machines en toezicht, maar kennelijk hebben die algemene maatregelen dit specifieke ongeval niet kunnen voorkomen. Als de werkgever niet kan aantonen hoe het ongeval heeft plaatsgevonden, dan kan hij niet met betrekking tot dit specifieke ongeval aantonen dat deze algemene maatregelen voldoende waren.

Als de aard van het ongeval duidt op onveiligheid van de werkplek, er sprake is van ernstig letsel en het slachtoffer zich niets meer van het ongeval zelf kan herinneren, geldt het vermoeden dat onveiligheid de oorzaak van het ongeval is. De werkgever is dan dus in beginsel aansprakelijk. De werknemer krijgt zijn schade volledig vergoed.

Meer informatie over onze rechtsbijstand

De gespecialiseerde advocaten en juristen van Slot Letselschade beschikken over de juiste deskundigheid en ervaring om te beoordelen of u bij letselschade recht heeft op schadevergoeding. Als u daar recht op heeft stellen we de schade voor u vast en verhalen deze op de aansprakelijke partij. Dat is meestal kosteloos.

Wilt u gebruik maken van onze dienstverlening of heeft u andere vragen? Vul dan gratis de Claimwijzer in op www.slotletselschade.nl of bel ons op telefoonnummer 030-6980690

Ook kunt u ons per e-mail bereiken via info@whiplashletsel.nl.

Hadewijn van Velde

Hadewijn van Velde studeerde straf- en privaatrecht aan de Universiteit van Amsterdam en is in 2007 beëdigd als advocaat. In 2017 heeft hij succesvol de Grotius specialisatieopleiding Personenschade afgerond en toegetreden tot de selecte club van  LSA-advocaten. Hij is gespecialiseerd in het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht, in het bijzonder complexe letselschadezaken. Na eerder voor verzekeraars werkzaam te zijn geweest, treedt hij nu reeds een aantal jaren uitsluitend op voor slachtoffers. Hadewijn gaat altijd voor het beste resultaat voor zijn cliënt, via een minnelijke regeling dan wel een gerechtelijke procedure. Helder en duidelijk communiceren, dat is de eerste stap naar de oplossing van iedere zaak.

Hadewijn van Velde

ADVOCAAT

Alle specialisten

Andere blogs van Hadewijn van Velde

2020-05-04T12:04:19+00:00

Geef een reactie

Go to Top