Letselschade op vakantie
Franka Tukker
Franka TukkerAdvocaat

Letselschade op vakantie

Breng uw relaties op de hoogte.

Een reisverzekering is niet voldoende. Uw reisverzekering dekt meestal slechts enkele medische kosten in het buitenland, sommige zaken bij verlies of diefstal en ook uw terugkeer naar Nederland als dat extra kosten met zich meebrengt. Maar letselschade bestaat niet alleen uit deze kosten. De gevolgen van letselschade op vakantie kunnen veel verder strekken, zeker bij ernstig letsel. Denk daarbij aan schade wegens inkomensverlies, pensioenschade, studievertraging, kosten van in te schakelen (huishoudelijke) hulp, aanpassingen in uw woning, etc.

Daarnaast is meestal sprake van immateriële schade, ook wel smartengeld genoemd. Ook deze schade moet meegenomen worden in de afwikkeling van uw letselschade.

Al deze schadeposten zijn niet gedekt onder uw reisverzekering.

Maar dat wil niet zeggen dat u dan zelf met de schade moet blijven zitten. Want vaak is een derde aansprakelijk voor uw letselschade. U kunt dan een letselschadeclaim indienen bij de aansprakelijke partij. Maar wat als dit een buitenlandse partij is?

Letselschade op vakantie: wie kunt u aansprakelijk stellen?

Het achterhalen en aansprakelijk stellen van de veroorzaker van een ongeval kan een hoop tijd en energie kosten die u beter kunt gebruiken voor uw herstel. Enkele voorbeelden om u een beeld te geven van de zoektocht naar de juiste partij.

Verkeersongeval

Een ongeluk in uw vakantie met uw eigen auto komt helaas geregeld voor. Bij een aanrijding in het buitenland tussen twee Nederlandse voertuigen is het Nederlands recht van toepassing als het gaat om de schadeafwikkeling. Dan is het nog relatief eenvoudig.

Mocht u echter aangereden zijn in het buitenland door een voertuig met een niet Nederlands kenteken, dan gelden voor de schadeafwikkeling de regels van het land waar de aanrijding heeft plaatsgevonden. Aangezien het voor slachtoffers lastig is om in het buitenland hun schade te verhalen, is er voor ongevallen in Europa een wet die u hierbij helpt. Deze Europese wet maakt het voor u mogelijk om uw schade te verhalen in Nederland. Maar dan dient u wel te weten waar uw buitenlandse tegenpartij verzekerd is. Het blijft dus – nog meer dan bij een ongeval in Nederland – van groot belang dat u zo veel mogelijk informatie verzamelt over het ongeval en de andere partij.

Ongeval waarvoor uw reisorganisatie aansprakelijk is

Een ander voorbeeld is een onfortuinlijke val veroorzaakt door een gebrekkig hekwerk in een door u geboekt hotel. In dit geval kan het hotel aansprakelijk zijn voor uw schade indien het zich niet gehouden heeft aan bijvoorbeeld de bouwvoorschriften of nalatig geweest is in het onderhoud. Maar dan moet u wel in het buitenland uw schade zien te verhalen, wat niet eenvoudig is.

Soms kan het eenvoudiger. Want als u het hotel via een reisorganisatie geboekt heeft, dan kunt u in veel gevallen rechtstreeks terecht bij de reisorganisatie. Dat is voor u een stuk makkelijker. U hoeft dan niet naar buitenlands recht de schade te regelen of in het buitenland te procederen. U kunt gewoon terecht bij de Nederlandse organisatie en Nederlands recht is dan van toepassing.

Dit geldt ook als u bijvoorbeeld letselschade op vakantie oploopt bij een botsing met een touringcar tijdens een georganiseerde excursie of reis. Ook in dat geval is de reisorganisatie vaak aansprakelijk voor de schade die u lijdt. Bij een reisorganisatie moet u denken aan een reisbureau dat voor u een reis en een accommodatie boekt. Ook als u de reis online boekt. Maar ook als de reisorganisatie weer een ander bedrijf heeft ingehuurd om u te vervoeren. Er is wel een uitzondering, namelijk als de tekortkoming in de nakoming niet aan de reisorganisator of de ingeschakelde hulppersoon kan worden toegerekend.

Let op: er gelden korte termijnen voor het indienen van uw vordering, dus u dient er niet te lang mee te wachten. Volgens de ANVR-voorwaarden, die vaak van toepassing zijn, vervallen uw vorderingsrechten als u niets onderneemt namelijk al na één jaar na afloop van de reis!

Ons advies: maak foto’s en filmpjes en bewaar alle documenten en kom snel in actie

Schakel zo mogelijk de politie in bij een verkeersongeval zodat er een Proces-Verbaal opgesteld kan worden. U doet er ook goed aan om, indien u hiertoe in staat bent, een schadeformulier samen met de andere partij in te vullen en te ondertekenen. Het is verstandig om foto’s te maken van de plek van het ongeval. Nota’s van ziektekosten, maar ook van hulpmiddelen, medicijnen, vervangend vervoer en alle andere kosten dient u te bewaren. Kortom: documenteer alles zo goed mogelijk.

Maar kom ook zo snel mogelijk in actie. Als u te lang wacht kunnen uw rechten vervallen en er kan bewijs verloren gaan als u niet snel genoeg handelt.

Slot Letselschade helpt u, ook bij letselschade op vakantie

Als u letselschade oploopt komt er veel op uw af. Dat is nog erger als u letselschade op vakantie oploopt. In een doolhof van buitenlandse regeltjes raakt u al snel het spoor bijster. Zeker als u letselschade op vakantie heeft opgelopen kan het voor u erg ingewikkeld zijn om uw schade vergoed te krijgen.

Een gespecialiseerde advocaat of jurist van Slot Letselschade kan deze zorgen van u overnemen. U weet dan ook zeker dat er geen schadeposten onbesproken blijven en maximaal gecompenseerd zult worden. Neem gerust vrijblijvend contact met ons op indien u nog vragen heeft of gebruik wilt maken van onze dienstverlening.

Screenshot_2019-11-12 Letselschade op vakantie - Slot letselschade

Franka studeerde rechten aan de Universiteit Utrecht waar zij afstudeerde in twee richtingen, privaat- en strafrecht. Het (medische) aansprakelijkheidsrecht had al vroeg haar belangstelling, getuige ook haar scriptie over de “Medische aansprakelijkheid van ziekenhuizen en artsen, zowel op civiel-, tucht- als strafrechtelijk gebied”.

Na haar studie heeft zij als letselschadejurist voor letselschadeslachtoffers gewerkt bij een grote rechtsbijstandverzekeraar. In 2005 is Franka beëdigd als advocaat waarna zij bij een advocatenkantoor in Nieuwegein gewerkt heeft. Vanaf januari 2017 is Franka werkzaam bij Slot Letselschade en behandelt zij zaken aangaande verkeersongevallen, werkgeversaansprakelijkheid en medische kunstfouten en versterkt zij tevens de procespraktijk binnen het kantoor. Het belang van de cliënt heeft altijd prioriteit: zij wil in overleg met de cliënt eerst bepalen wat het beste resultaat is om dit vervolgens te behalen in een minnelijk traject of desnoods in een gerechtelijke procedure.

Franka Tukker

ADVOCAAT

De blogs van Franka Tukker

2020-04-28T11:01:49+00:00

Geef een reactie

Go to Top