Aansprakelijkheid na een paardrijongeval
Andra Herngreen
Andra HerngreenAdvocaat

Aansprakelijkheid na een paardrijongeval

Breng uw relaties op de hoogte.

Paardrijden is een populaire, maar helaas ook gevaarlijke sport. Het letsel ten gevolge van een val van een paard kan uiteenlopen van botbreuken tot ernstig hersenletsel of een dwarslaesie of kan zelfs fataal zijn. De schade die hierdoor ontstaat, kan in principe verhaald worden op de bezitter van het paard. Hierop bestaan twee uitzonderingen.

Het paardrijongeval gebeurt in de uitoefening van een bedrijf

Allereerst is de bezitter van het paard na een paardrijongeval niet aansprakelijk als het paard gebruikt wordt in de uitoefening van een bedrijf. In zo’n geval is degene die dit bedrijf uitoefent, zoals een manege eigenaar, aansprakelijk. Een voorbeeld is een zaak waarin een meisje van 7 na de paardrijles getrapt wordt door het paard van een mede-leerling. Het paard is van iemand anders, maar bevindt zich permanent op de manege. Daar wordt het ook gebruikt voor lessen. De rechtbank oordeelt dat de exploitant van de manege aansprakelijk is. Het dier wordt namelijk gebruikt in de uitoefening van de werkzaamheden in de manege (het bedrijf). Rechtbank Den Haag 05-12-2012.

De eigen energie van het paard is niet de oorzaak van het ongeluk

Als het ongeluk ontstaan is door toedoen van de eigen energie van het paard, bijvoorbeeld als deze schrikt en vervolgens op hol slaat, is er aansprakelijkheid. Maar is er geen aansprakelijkheid voor de eigenaar als bijvoorbeeld een paard wordt opgehitst door mensen, waardoor schade ontstaat.

In een zaak, waarin een 18-jarig meisje van een pony valt tijdens paardrijles, doordat de pony weigert een hindernis te nemen, is volgens de rechter sprake van een ruitersfout en geen sprake van een onberekenbaar element dat in de eigen energie van het dier ligt opgesloten. Dat de pony voordat hij de hindernis nam, langzamer ging lopen, onvoldoende sturing kreeg en vervolgens, vrij abrupt, tot stilstand kwam, is naar het oordeel van de rechtbank niet te beschouwen als een onberekenbaar gevolg van de eigen energie, maar als een te verwachten gedraging, veroorzaakt door de berijder. In dit geval ook geen aansprakelijkheid voor de bezitter van het paard. Rechtbank Noord-Nederland 19-10-2016.

Eigen schuld bij het ontstaan van het ongeluk

Een rechter zal beoordelen welke omstandigheden hebben bijgedragen aan het ontstaan van de schade en voor wiens risico (bezitter of ruiter) deze omstandigheden komen (causale verdeling). Het is immers vaak niet redelijk dat de bezitter van het paard volledig aansprakelijk is voor de geleden schade. Een ruiter accepteert de risico’s, verbonden aan het paardrijden. Hij moet dus min of meer rekening houden met een ongeluk, zo is de gedachte. De ruiter is soms ook mede-schuldig aan het ontstaan van het paardrijongeval. Een rechter kijkt naar de feiten en omstandigheden en komt vervolgens tot een schuldverdeling. Van belang is bijvoorbeeld welke voorzorgsmaatregelen door de manege genomen zijn om ongelukken te voorkomen. Was er voldoende toezicht was en waren de gebruikte materialen geschikt en in goede staat? Was de ruiter ervaren en heeft deze misschien zelf bijgedragen aan het ontstaan van het ongeval?

Ook wordt belang gehecht aan het profijtbeginsel: maneges verdienen geld door mensen met paarden om te laten gaan. Dan is het niet redelijk om de schuld volledig bij de ruiter te leggen. Dat geldt natuurlijk nog sterker in lessituaties.

Afhankelijk van alle feiten en omstandigheden wordt de schuld verdeeld over bezitter en ruiter.

Billijkheidscorrectie

Nadat er een causale verdeling heeft plaatsgevonden, wordt vaak ook nog een billijkheidscorrectie toegepast. Als er bijvoorbeeld sprake is van zeer ernstig letsel, kan een rechter daarmee rekening houden. De eigen schuld wordt dan verminderd, van bijvoorbeeld 50% naar 25%. De schade ten gevolge van het paardrijongeval wordt dan dus voor 75% vergoed in plaats van maar voor 50%. Soms wordt de eigen schuld zelfs helemaal ‘kwijtgescholden’ en volgt er volledige schadevergoeding.

Kinderen jonger dan 14 jaar

Er is geen sprake van toerekening van eigen schuld bij kinderen jonger dan 14 jaar. De bezitter van een paard is in beginsel volledig aansprakelijk voor de schade ten gevolge van het paardrijongeval als het kind jonger dan 14 jaar is. Dit omdat kinderen jonger dan 14 jaar risico’s minder goed kunnen inschatten. Dan wordt het ook niet redelijk geacht om ervan uit te gaan dat ze wel wisten dat ze risico liepen. Hierop bestaat een uitzondering, namelijk als sprake is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid van het kind. Dit laatste wordt echter niet snel aangenomen.

Aansprakelijkheid voor ongelukken met paarden kan niet worden uitgesloten

Als je slachtoffer bent van een paardrijongeval, kan een manege geen beroep doen op algemene voorwaarden die de aansprakelijkheid uitsluiten. Immers, wettelijke aansprakelijkheid mag jegens consumenten niet worden uitgesloten. Dus ook de bekende bordjes met “De directie stelt zich niet aansprakelijk” hebben geen nut. Trouwens, de directie hoeft zich niet aansprakelijk te stellen, dat doen wij wel!

Voorkomen van ongelukken

Je kunt als ruiter uiteraard ook maatregelen treffen ter voorkoming van (ernstige) ongevallen. Het dragen van goede beschermingskleding en vooral het dragen van een cap, is uiteraard zeer belangrijk. Om te voorkomen dat je tijdens een val met je voet in de beugels blijft hangen, zijn er speciale veiligheidsstijgbeugels.

Slot Letselschade kan helpen

Heeft u een paardrijongeval gehad? Dan is de kans groot dat u uw schade geheel of gedeeltelijk kunt claimen. Zorg als het even kan dat de getuigen zo snel mogelijk een verklaring afleggen. Daarbij kunnen we u uiteraard helpen, maar u moet dan wel goed noteren wie de getuigen zijn. Wees daar dus alert op! Dat kan u helpen in uw bewijslast en uiteindelijk uw letselschadevergoeding.

Heeft u vragen of wilt u advies over letselschade na een paardrij? Neemt u dan gratis en vrijblijvend contact op met Slot Letselschade. Als u via onze Claimwijzer doorgeeft wat u is overkomen, nemen onze specialisten binnen 24 uur contact met u op. Uiteraard kunt u ook gewoon bellen op 030-6980690 of mailen aan info@whiplashletsel.nl.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws van Slotletselschade. Na aanmelding ontvangt u maandelijks onze nieuwsbrief. U kunt zich hier aanmelden.

Slot werknemer

Andra heeft rechten gestudeerd aan de Universiteit Utrecht. In 1998 is zij afgestudeerd in de richtingen privaatrecht en strafrecht. Van huis uit heeft zij een grote affiniteit met de gezondheidszorg.

Tijdens haar studie liep zij een aantal maanden stage op een advocatenkantoor, waar zij voor het eerst in aanraking kwam met de letselschadepraktijk. Dit rechtsgebied had meteen haar grote belangstelling. Daarom heeft zij voor haar afstudeerscriptie privaatrecht gekozen voor een onderwerp op het gebied van (medische) aansprakelijkheid: “De aansprakelijkheid voor bijwerkingen van farmaceutische producten”.

Na haar studie is zij gaan werken als jurist letselschade bij een rechtsbijstandverzekeraar. Daarna is zij aan de slag gegaan als advocaat, waarbij ze veel proceservaring heeft opgedaan. Ze werkte in een algemene praktijk, met een sterke focus op letselschade. Daarna heeft zij zich een periode toegelegd op de zorg voor haar kinderen. In 2013 heeft Andra het mastervak gezondheidsrecht gevolgd aan de Universiteit Utrecht, om haar kennis van de medische aansprakelijkheid verder te vergroten. Sinds eind 2015 is zij weer werkzaam als jurist op het gebied van gezondheidsrecht/letselschade. Op 26 juni 2017 is Andra gestart als juridisch medewerker bij Slot Letselschade en in 2018 opnieuw beëdigd tot advocaat.

Andra Herngreen

ADVOCAAT

De blogs van Andra Herngreen

2020-03-10T09:57:27+00:00

Geef een reactie

Go to Top