corona-maatregelen-slot
Coen de Koning
Coen de KoningAdvocaat

Slot Letselschade blijft goed bereikbaar tijdens de Corona-crisis

Breng uw relaties op de hoogte.

Geachte relatie,

Het kan niemand ontgaan zijn dat Nederland de komende weken voor een groot deel op slot gaat. Dat heeft ook zijn invloed op onze dienstverlening, maar we denken dat we – met uw hulp – de gevolgen beperkt kunnen houden. Hieronder lichten we ons beleid toe. Dit beleid is erop gericht om onze vaak kwetsbare cliënten juist ook nu zo goed mogelijk van dienst te kunnen blijven zijn.

Er wordt op iedereen een beroep gedaan om zijn verantwoordelijkheid te nemen en die oproep nemen wij serieus. Wij hebben veiligheid, gezondheid en solidariteit hoog in het vaandel staan. In lijn met de adviezen rond het corona-virus zullen onze medewerkers daarom zoveel mogelijk vanuit huis werken.

Slot Letselschade is enkele jaren geleden volledig ‘digitaal’ gaan werken, dus wij zijn goed voorbereid op situaties als deze. Wij verwachten dan ook dat we de dienstverlening voor cliënten, en de contacten met anderen zoals verzekeraars, goed op peil kunnen houden.

Onze telefonische bereikbaarheid kan op drukke momenten echter minder zijn. Probeert u daarom als het even kan per e-mail contact met ons op te nemen. Wij zullen zo spoedig mogelijk reageren.

BEZOEK AFSPRAKEN
Bezoek afspraken willen wij vanwege de richtlijnen van de overheid tot een minimum beperken. Wij willen hiermee de gezondheid van onze medewerkers en alle mensen waar wij contact mee hebben zo veel mogelijk beschermen.

Heeft u al een afspraak met één van onze advocaten gemaakt? 
Wij zullen contact met u opnemen om een nieuwe afspraak in te plannen of om de bezoek afspraak om te zetten in een telefonisch bespreking.
Mocht de situatie daarom vragen, dan kan allicht ook een videobespreking worden ingezet. Wij zijn op dit moment de mogelijkheden aan het inventariseren, want hierbij spelen ook meer privacy-aspecten dan bij een gewoon telefoongesprek. Maar als de huidige maatregelen ook na 6 april a.s. van kracht blijven, dan ligt het voor de hand dat we ook van deze mogelijkheid gebruik gaan maken.
PROCEDURES
Vanaf dinsdag 17 maart a.s. tot en met 6 april a.s. zijn alle gerechtelijke gebouwen gesloten. Er wordt een uitzondering gemaakt voor bijzondere zaken. Letselschadezaken zullen waarschijnlijk niet als bijzondere zaken worden gezien.
Mocht er voor u relevante informatie zijn betreffende de planning of juist de wijziging van een zittingsdatum, dan nemen wij uiteraard contact met u op.
VRAGEN?
U begrijpt het al: als u vragen heeft verzoeken wij u vriendelijk om die vooral per e-mail te stellen.
Mailt u dan bij voorkeur de behandelend advocaat van uw zaak rechtstreeks.
Als u een zeer spoedeisende vraag heeft, dan kunt u ons natuurlijk ook bellen.
U kunt ons dan bereiken op 030-6980690.
Coen de Koning Slot Letselschade

Coen de Koning studeerde rechten in Amsterdam aan de UVA en werd in 1994 beëdigd als advocaat. Hij heeft altijd aan de slachtofferkant gewerkt.

Coen probeert altijd buiten de rechter om tot een oplossing te komen, maar als dat niet lukt, dan schroomt hij niet om te procederen. Zo was hij als advocaat betrokken bij een tweetal baanbrekende arresten van de Hoge Raad (Slot/Manege Bergamo en Kooiker/Taxicentrale Nijverdal). Coen heeft veel ervaring met de Wet Deelgeschillenprocedure en is lid van de Denktank Overlijdensschade.

Coen de Koning

ADVOCAAT

Alle specialisten

2020-03-26T12:39:58+00:00

Geef een reactie

Go to Top