deelplatforms
Coen de Koning
Coen de KoningAdvocaat

Verzekeringsplicht voor deelplatforms?

Breng uw relaties op de hoogte.

In 2016 liep Jikke Hofland stage bij Slot Letselschade. Met veel plezier las ik haar bijdrage “De aansprakelijkheid van online deelplatforms” in het het boek “Nieuwe technologiën, nieuw privaatrecht?”

Als je via een deelplatform als Airbnb een kamer huurt of bij Über een taxi bestelt en je loopt schade op, wie vergoedt die schade dan? De aanbieder is vaak een particulier zonder verzekering. Of er is wel een verzekering, maar die geeft geen dekking bij commercieel gebruik zoals verhuur. Als consument die schade lijdt heb je dan een groot probleem, zeker als het platform zelf geen enkele aansprakelijkheid wil accepteren.

Jikke heeft een redelijk eenvoudige oplossing voor dit schijnbaar ingewikkelde probleem.

Zij stelt dat de zorgplicht van de platforms als Airbnb o.g.v. art. 7:401 BW zou moeten worden uitgebreid en ook een adequate verzekering moet omvatten. De platforms kunnen aan hun verzekeringsplicht voldoen door de aanbieders van de goederen of diensten (dus de verhuurder, chauffeur etc.) een behoorlijke aansprakelijkheidsverzekering aan te bieden waarop de gebruikers hun schade kunnen verhalen. Als platforms tekort schieten in deze plicht, zijn zij aansprakelijk ten belope van het bedrag dat een behoorlijke verzekering zou hebben uitgekeerd, zoals in de jurisprudentie ook is aangenomen in het kader van art. 7:611 BW voor werkgevers.

Gebruikers, vrijwel altijd consumenten, kunnen dan hun schade veel makkelijker verhalen. Een even elegante als noodzakelijke aanvulling op ons aansprakelijkheidsrecht, zo lijkt mij. Zo kunnen de platforms zonder zeer ingrijpende aanpassingen blijven functioneren, maar hoeven de consumenten bij schade niet in de kou te staan. Dat maakt acceptatie van het gebruik van de platforms onder consumenten ook nog eens groter. Win-win dus.

Duidelijk wordt dat verzekeringen in onze economie steeds vaker de smeerolie zijn zonder welke bepaalde ontwikkelingen niet of minder goed mogelijk zijn. Dat legt een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid bij de verzekeraars. Het correct afhandelen van claims is dan immers niet slechts een belang van de individuele persoon die schade lijdt, maar dient in een bredere maatschappelijke context te worden gezien, waarbij het kunnen verhalen van eventuele schade op een verzekering soms zelfs een voorwaarde is voor het bestaan van die specifieke maatschappelijke activiteit. Nieuwe ontwikkelingen bieden dus ook verzekeraars nieuwe kansen, als ze er goed op inspringen.

Coen de Koning Slot Letselschade

Coen de Koning studeerde rechten in Amsterdam aan de UVA en werd in 1994 beëdigd als advocaat. Hij heeft altijd aan de slachtofferkant gewerkt.

Coen probeert altijd buiten de rechter om tot een oplossing te komen, maar als dat niet lukt, dan schroomt hij niet om te procederen. Zo was hij als advocaat betrokken bij een tweetal baanbrekende arresten van de Hoge Raad (Slot/Manege Bergamo en Kooiker/Taxicentrale Nijverdal). Coen heeft veel ervaring met de Wet Deelgeschillenprocedure en is lid van de Denktank Overlijdensschade.

Coen de Koning

ADVOCAAT

Alle specialisten

2020-03-26T12:39:50+00:00

Geef een reactie

Go to Top